น.สพ. ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์ (หมอปอ)

น.สพ. ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์ (หมอปอ)

Expertise
  • general Medicine, Opthalmology, Neurology, Soft tissue surgery
Education
  • 2013 DVM. (Mahanakorn University of technology)
Experience
Profession
Address
   
Phone
 
Skype
 
Email
 
Website
 
Make an Appoinment
522-big
Clients Feedback