เทรนด์ใหม่มาแรง ที่ไต้หวัน ตัดผมสุนัข เป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยม!