” ขี้เรื้อนแห้งในแมว ” อีกหนึ่งโรคผิวหนังในสัตว์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคในคนได้