โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ สาขา Extra(เกษตรนวมินทร์)