WE CARE YOUR PET

OUR OUTSTANDING SERVICES

ศูนย์เฉพาะด้านกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ รวมถึงการทำการศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ

ศูนย์เฉพาะด้านอายุรกรรม

ห้องตรวจรักษาโรคนั้นจะเน้นความสะอาด มีระบบการกำจัดกลิ่นและการฆ่าเชื้อที่ดี ภายในห้องตรวจมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน เพื่อช่ว ...

ศูนย์เฉพาะด้านหัวใจ

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยง ที่มีอาการของโรคหัวใจ รวมถึงให้คำปรึกษารวมถึงคำแนะนำในกา ...

ศูนย์รับบริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและพร้อมบริการสัตว์เลี้ยงที่เกิดอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์เฉพาะด้านระบบประสาท

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์ เรามีทีมงานสัตวแพทย์ที่พร้อมในการดูแลและรักษา สัตว์ที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง

ศูนย์เฉพาะด้านดวงตา

เรามีทีมสัตวแพทย์ที่ให้บริการด้านดวงตา ทั้งการผ่าตัด ทั้งการดูแลต้อกระจก หรือปัญหาของดวงตาตั้งแต่เกิด เราพร้อมให้คำปรึกษาท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์เฉพาะด้านผิวหนัง

การเกิดโรคผิวหนังบางครั้งอาจจะมาจากความผิดปกติภายในร่างกายเช่น ความผิดปกติของฮอร์โมนหรือโรคอื่นๆ เรามีทีมงานที่คอยให้บริการ ทั้งการ ตรวจผิวหนังเพื่อหา ...

ศูนย์กายภาพบำบัด

จากการดูแลอย่างครบวงจร ทางโรงพยาบาลได้มีเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลอย่างต่อเนื่อง เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการกายภาพบำบัดหลังการรักษา หรือผ่าตัด ด้วยบร ...

ศูนย์เฉพาะด้านทันตกรรม

ทางโรงพยาบาลมีบริการดูแลรักษา ขูดหินปูน ถอนฟัน ไปจนถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องปากทั้งหมด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย