“ รับมือกับอาการท้องเสียของสัตว์เลี้ยงในหน้าร้อน ”